ANBI

ANBI_logo1Stichting Behoud Molen De David is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat legaten, erfenissen en donaties aan de molen onder een belastingvriendelijk regime vallen.
Met ingang van 1 januari 2014 vereist de belastingdienst van ANBI’s dat zij de gegevens van hun instelling publiceren op de website.
Op deze pagina’s treft u alle relevante gegevens van Molen De David.  Overweegt u om een schenking te doen aan de molen, of de molen op te nemen in uw testament, dan verwijzen wij u graag door naar de website van de belastingdienst.  Daarnaast kan uw notaris u van advies zijn.

Statutaire naam: Stichting Behoud Molen De David

Fiscaalnummer van de stichting: 851364068

Kamer van Koophandelnummer: 54593131

Postadres: Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum

Bankrekening: NL.12.RABO.03072.35.602

Doelstelling: de restauratie van Molen De David en het behoud ervan op het terrein van het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 

Bestuursleden:

– Annette Broekhuizen, voorzitter

– Johan van Dijk, secretaris

– Bert Jansen, penningmeester

– Stijn van Genuchten, lid

Beloningsbeleid bestuurders: bestuurders van Stichting Behoud Molen De David verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren.

Winst- en verliesrekening en Balans 2014 (klik op nevenstaande link)