De Stichting

Bestuur Stichting Behoud Molen De David
Annette Broekhuizen, voorzitter
Johan van Dijk, secretaris
Bert Jansen, penningmeester
Stijn van Genuchten, lid


Comité van Aanbeveling
Molen De David heeft in zijn lange leven al op diverse plekken in Noord-Groningen gestaan. De burgemeesters van de gemeenten waar de David op zijn zwerftocht een onderkomen heeft gehad, vormen een Comité van Aanbeveling, dat het restauratieplan ondersteunt. In dit comité hebben zitting:

Max van den Berg, Provincie Groningen. Commissaris van de provincie waar De David zijn verschillende standplaatsen had/heeft.
André van de Nadort, Gemeente Ten Boer. In Thesinge, nu gemeente Ten Boer, werd De David gebouwd en heeft hij de eerste decennia van zijn leven gestaan.
Koos Wiersma, Gemeente De Marne. In Leens, nu gemeente De Marne, heeft De David een tijd lang op het terrein van Landgoed Verhildersum gestaan.
Rinus Michels, Gemeente Winsum Vanaf 1934 tot 1980 heeft de molen opgeslagen gestaan bij molenmaker Bremer in Adorp, nu gemeente Winsum. De laatste jaren heeft De David in onderdelen in een loods in Winsum gelegen/gestaan. De vorige eigenaar van de molen is in deze gemeente woonachtig.
Marijke van Beek, Gemeente Eemsmond Warffum is onderdeel van de gemeente Eemsmond. Hier moet De David zijn definitieve bestemming krijgen.

Daarnaast heeft ook zitting in het Comité:
prof.dr. Doeko Bosscher, RUG, hoogleraar eigentijdse geschiedenis in Groningen, woonde in het verleden in Warffum, is wethouder van die voormalige gemeente geweest.

‘Giften zijn van harte welkom op
bankrekeningnummer NL 12 RABO 0307 2356 02,
t.n.v. St. Molen De David.

Fiscaalnummer van de stichting: 851364068
Kamer van Koophandelnummer: 54593131

We hebben de ANBI status, dus giften aan Molen De David zijn fiscaal aantrekkelijk.